Dubbelink 2
1102 AL Amsterdam
Bestuursnummer
42621

Aantal scholen: 22:

 • - 22 voortgezet onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

Pascal Zuid, Zaandam 1504 BZ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

Cygnus Gymnasium, Amsterdam 1091 VG

Opleiding Status toezicht Acties
VWO Basistoezicht

Huygens College, Amsterdam 1054 NN

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

Gerrit van der Veen College, Amsterdam 1077 DT

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Voldoende

Sweelinck College, Amsterdam 1071 BJ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht
HAVO Geen oordeel

De Faam, Zaandam 1504 AN

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Calvijn College, Amsterdam 1065 KH

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Voldoende
VMBO K Voldoende

Damstede, Amsterdam 1025 KM

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht, Amsterdam 1025 KN

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Geen oordeel

Bernard Nieuwentijt College, Monnickendam 1141 GV

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht

Zuiderlicht College, Amsterdam 1072 HK

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Voldoende

College De Meer, Amsterdam 1098 TH

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

Over-Y College, Amsterdam 1032 ZG

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht

Pascal College, Zaandam 1503 DA

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Bindelmeer College, Amsterdam 1102 AL

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G) T Basistoezicht

het Reinaert, Amsterdam 1055 CL

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht

Pieter Nieuwland College, Amsterdam 1097 AR

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

Comenius Lyceum Amsterdam, Amsterdam 1065 VT

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Onvoldoende
VWO Onvoldoende

Vinse School, Amsterdam 1013 EX

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Geen oordeel
HAVO Geen oordeel
VWO Geen oordeel

Iedersland College, Amsterdam 1014 BT

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht

De Apollo, Amsterdam 1081 BZ

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T Basistoezicht

havo De Hof, Amsterdam 1093 BS

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO Geen oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.