Baan 47
2012 DC Haarlem
www.stichtingsintbavo.nl
Bestuursnummer
83163

Aantal scholen: 12:

  • - 11 basisonderwijs
  • - 1 speciaal onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

Basisschool De Meer voor interconfessioneel onderwijs, Haarlem 2037 LA

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

R.K. Basisschool St. Adalbertus, Spaarndam 2064 XT

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

R.k. Basisschool St. Bernardus, Haarlem 2033 DE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Rk Basisschool Don Bosco, Haarlem 2035 VD

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Mgr. Huibersschool, Haarlem 2034 RM

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

r.k. Basisschool Franciscus Xaverius, Haarlem 2032 TH

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Rk Basisschool Veronica, Haarlem 2011 CR

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

icbs De Meer, locatie Bavoschool, Haarlem 2013 ZJ

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Internationale Taalklas Haarlem, Haarlem 2033 TX

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

R.K. Basisschool De Brandaris, Haarlem 2036 NE

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

R.K. basisschool De Talenten, Haarlem 2033 LG

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Speciaal onderwijs