Backershagenlaan 3
2243 AB Wassenaar
www.rijnlandslyceum.nl
Bestuursnummer
46879

Aantal scholen: 7:

  • - 3 basisonderwijs
  • - 4 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Basisonderwijs

de Eerste Nederlandse Montessorischool, 's-Gravenhage 2566 DA

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

The International School of The Hague, 's-Gravenhage 2554 BX

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Europese School Den Haag, 's-Gravenhage 2566 HA

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Rijnlands Lyceum Sassenheim, Sassenheim 2171 DH

Opleiding Status toezicht Acties
VMBO (G) T
HAVO
VWO

Het Rijnlands Lyceum, Oegstgeest 2341 BA

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

Rijnlands Lyceum Wassenaar, Wassenaar 2243 AB

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO

School voor Jong Talent, 's-Gravenhage 2595 CA

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO
VWO