Jan Tooropstraat 136
1061 AD Amsterdam
www.kolom.net
Bestuursnummer
77690

Aantal scholen: 16:

 • - 6 basisonderwijs
 • - 5 voortgezet onderwijs
 • - 5 speciaal onderwijs

Financiële positie

Basistoezicht

De laatst beoordeelde financiële gegevens van het bestuur vormen voor de inspectie geen aanleiding het toezicht aan te passen. Het financieel basistoezicht van de inspectie heeft uitsluitend betrekking op de financiële continuïteit van het onderwijs, niet op de financiële rechtmatigheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

School voor Spec.Onderwijs Prof.Dr.J.J.Dumont, Amsterdam 1107 NG

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

HKC De Wereldboom, Amsterdam 1079 RN

Algemeen bijzonder
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

De Driesprong, Amsterdam 1066 CV

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Zeppelin, Amsterdam 1033 LW

Protestants-Christelijk
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

De Hasselbraam, Amsterdam 1061 AN

Rooms-Katholiek
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Basistoezicht

Humanistische Basisschool, Amsterdam 1079 RN

Humanistisch
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Geen oordeel

Voortgezet onderwijs

C Kors, Haarlem 2023 BV

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Oecumenische school voor praktijkonderwijs Het Plein, Amsterdam 1063 ME

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Kolom Praktijkcollege De Dreef, Amsterdam 1102 WD

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Oecumenische school voor praktijkonderwijs De Atlant, Amsterdam 1082 JS

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Kolom praktijkcollege noord, Amsterdam 1035 EX

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Basistoezicht

Speciaal onderwijs

Alphons Laudyschool, Amsterdam 1068 KV

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Goed

Alphons Laudyschool, Amsterdam 1079 RN

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Goed

SO De Heldring, Amsterdam 1032 LH

Opleiding Status toezicht Acties
Speciaal onderwijs Goed
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.