Multatulilaan 6
4103 NM Culemborg
www.lekenlinge.nl
Bestuursnummer
13709

Aantal scholen: 4:

  • - 4 voortgezet onderwijs


De actuele oordelen worden niet meer direct getoond. Als er een oordeel is gegeven, vindt u dit terug in het inspectierapport. Op onze nieuwe Toezichtresultatensite staan alle actuele oordelen wel direct in beeld.

De meest recente rapporten vindt u onder Toezichthistorie.

Rechtmatigheidsonderzoek en sancties

De inspectie controleert of instellingen en besturen zich houden aan de (financiële) voorschriften en brengt daar zonodig rapporten over uit. Deze vindt u onder het kopje ‘Toezichthistorie’. De inspectie heeft de bevoegdheid om een bevoegd gezag een sanctie op te leggen. Hieronder ziet u of wij dit bevoegd gezag een sanctie hebben opgelegd.

Toezichthistorie

Geen resultaten aanwezig

Voortgezet onderwijs

O.R.S. Lek en Linge, Culemborg 4103 NM

Opleiding Status toezicht Acties
VWO

Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge voor vwo havo vmbo lwoo, Culemborg 4103 NM

Opleiding Status toezicht Acties
HAVO