2e Wormenseweg 80
7331 VG Apeldoorn
www.leerplein055.nl
Bestuursnummer
41616

Aantal scholen: 27:

 • - 26 basisonderwijs
 • - 1 voortgezet onderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Geen oordeel

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Geen oordeel

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Geen oordeel
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Geen oordeel

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Geen oordeel

Over dit onderdeel is geen oordeel gegeven. Dit kan zijn omdat het bestuur niet uitgebreid is onderzocht op dit onderdeel of omdat het bestuur alleen niet-bekostigde mbo-instellingen onder zich heeft. Dit type besturen wordt niet onderzocht en niet beoordeeld op Financieel beheer.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

De Parkenschool, Apeldoorn 7316 BM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Boemerang, Apeldoorn 7322 GK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool De Bundel, Apeldoorn 7321 HG

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Basisschool Spitsbergen, Apeldoorn 7312 KC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Berg en Bos, Apeldoorn 7313 EJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Sterrenschool, Apeldoorn 7316 LB

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS De Vliegenier, Apeldoorn 7323 RV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Het Web, Apeldoorn 7323 HX

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Mheen, Apeldoorn 7322 KH

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

Openbare Daltonschool De Horst, Apeldoorn 7328 TK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Marke, Apeldoorn 7327 DJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Onvoldoende

Basisschool De Rietendakschool, Apeldoorn 7335 DC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Eendracht, Apeldoorn 7335 JC

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Meester Lugtmeijer, Apeldoorn 7331 MR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Reiziger Daltonschool, Apeldoorn 7333 GZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Kosmos, Apeldoorn 7328 CA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zeer zwak

Basisschool De Bongerd, Apeldoorn 7326 BD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS Beekbergen, Beekbergen 7361 AV

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Heuvellaan, Apeldoorn 7314 BM

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Het Woudhuis, Apeldoorn 7325 NT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Sprengenpark, Apeldoorn 7312 AD

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool Oosterhuizen, Lieren 7364 BZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Basisschool De Tweede Stee, Loenen Gld 7371 BZ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

OBS De Dalk, Klarenbeek 7381 BE

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Voldoende

OBS De Horst, Apeldoorn 7328 TK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Heuvellaanschool, Apeldoorn 7314 AL

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Voortgezet onderwijs

Praktijkschool Apeldoorn, Apeldoorn 7333 BM

Opleiding Status toezicht Acties
Praktijkonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.