Brusselstraat 15
7559 NN Hengelo Ov
www.primatohengelo.nl
Bestuursnummer
41814

Aantal scholen: 14:

 • - 14 basisonderwijs

Kwaliteitszorg en ambitie

Geen samenvattend oordeel
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Geen oordeel

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Geen oordeel

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Geen oordeel

Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.

Financieel beheer

Onvoldoende
Continuïteit
Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Onvoldoende

Doelmatigheid
Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van het overheidsgeld dat het krijgt om onderwijs te geven.

Geen oordeel

Rechtmatigheid
Rechtmatigheid
Het bestuur krijgt en besteedt overheidsgeld volgens de wettelijke regels.

Geen oordeel

Dit bestuur voldoet niet aan de eisen voor financiële continuïteit, doelmatigheid en/of rechtmatigheid.

Toezichthistorie

Basisonderwijs

't Schöppert, Hengelo Ov 7558 DJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Europaschool, Hengelo Ov 7559 NN

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Daltonschool Hengelo Zuid, Hengelo Ov 7555 KA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Anninksschool, Hengelo Ov 7557 BT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

obs Annie M.G. Schmidt, Hengelo Ov 7556 NK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Piramide, Hengelo Ov 7555 NT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Montessorischool 't Heem, Hengelo Ov 7556 NK

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Locatie Wilderink, Hengelo Ov 7555 TR

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Locatie Breemars, Hengelo Ov 7553 HW

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Locatie Vöcker, Hengelo Ov 7555 KA

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Piramide - Willemschool, Hengelo Ov 7551 BT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

Wilbertschool, Hengelo Ov 7555 NT

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

De Piramide - Wilbertschool, Hengelo Ov 7556 WS

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel

`t Schöppert, afdeling Meerbegaafde leerlingen, Hengelo Ov 7558 DJ

Openbaar
Opleiding Status toezicht Acties
Basisonderwijs Zonder actueel oordeel
 • Goed
  Goed
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast realiseert het bestuur of de school op overtuigende wijze de ambities (eigen aspecten van kwaliteit).
 • Voldoende of Basistoezicht
  Voldoende of Basistoezicht
  Het bestuur of de school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Voldoende voor nieuwe oordelen.
 • Onvoldoende of Zwak
  Onvoldoende of Zwak
  Het bestuur of de school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen die op het moment van beoordelen geldend waren voor dit onderdeel. Vanaf 1 augustus 2017 gebruiken we de term Onvoldoende voor nieuwe oordelen.
 • Zeer zwak
  Zeer zwak
  De kwaliteit van het onderwijs op de school of opleiding vertoont ernstige tekortkomingen.
 • Geen oordeel
  Geen oordeel
  Voor dit onderdeel is geen oordeel gegeven.
 • Geen samenvattend oordeel
  Geen samenvattend oordeel
  Het bestuur is op onderliggende criteria wel beoordeeld, maar de inspectie geeft geen samenvattend oordeel.
 • Zonder actueel oordeel
  Zonder actueel oordeel
  Er is recentelijk geen oordeel gegeven over school, maar wel over het schoolbestuur. Bekijk de bestuurspagina van de school voor meer informatie.