Kaap Hoorndreef 44
3563 AV Utrecht
www.svoz.nl
T: 0302626185
Bekostiging
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Niet rijksbekostigd