Kaap Hoorndreef 44
3563 AV Utrecht
www.svoz.nl
T: 0302626185
Bekostiging
Bekostiging
Rijksbekostigd geldt voor scholen en instellingen die door het Rijk bekostigd worden. Niet-rijksbekostigd zijn particuliere scholen en instellingen.
Niet rijksbekostigd

Vierjaarlijks onderzoek

In het vierjaarlijks onderzoek doet de inspectie onderzoek op twee niveaus. Op het niveau van het bestuur doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteitszorg. Daarnaast vindt onderzoek plaats op het niveau van opleidingen: verificatieonderzoek om vast te stellen of de directie een juist beeld heeft van de opleiding, kwaliteitsonderzoek bij eventuele risico-opleidingen, en op verzoek van het directie/instelling een onderzoek naar ‘goede opleidingen’.

Kwaliteitszorg en ambitie

Voldoende
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg
Het bestuur neemt maatregelen om zorg te dragen voor de kwaliteit en verbetert op basis daarvan het onderwijs.

Voldoende

Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur
Het bestuur richt zich op kwaliteitsverbetering en handelt transparant en integer.

Geen oordeel

Verantwoording en dialoog
Verantwoording en dialoog
Het bestuur legt intern en extern toegankelijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en gaat het gesprek erover aan.

Voldoende
Aantal opleidingen met een oordeel in de afgelopen 3 jaar
De inspectie onderzoekt bij middelgrote en grote instellingen niet alle opleidingen. De selectie van de opleidingen vindt plaats op basis van een steekproef of verondersteld risico. Hieronder staan de onderzochte opleidingen met een oordeel op kwaliteitsgebieden en/of deugdelijkheidseisen.

Totaal aantal beoordeelde opleidingen bij deze instelling:
2 opleidingen totaal
Opleidingen met positief eindoordeel inspectie
2 opleidingen positief
Opleidingen met tekortkoming volgens inspectie
0 opleidingen met tekortkoming