Hillegondastraat 19
3051 PA Rotterdam
www.vsodehogebrug.n

Deze vestiging is onderdeel van een school met 2 vestigingen

Onderwijssoort
Onderwijssoort Status toezicht
VSO Basistoezicht

Voortgezet speciaal onderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging VSO De Hoge Brug in Rotterdam, afdeling VSO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie