Marslaan 1
4624 CT Bergen op Zoom
T: 0164237557

Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door 7 besturen

  • - 5 basisonderwijs
  • - 2 speciaal onderwijs

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Zo controleert de inspectie of samenwerkingsverbanden aan de wet voldoen. Inspectierapporten staan hieronder als ze beschikbaar zijn.

Toezichthistorie

Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit samenwerkingsverband.

Basisonderwijs

Lowys Porquinstichting, 4624 CT Bergen op Zoom
Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, 4814 ND Breda
Stichting Onderwijs Kruisland, 4756 BP Kruisland
Stichting Samen Onderwijs Maken (SOM), 4624 CT Bergen op Zoom
Stichting v. Alg. Bijz. Basis Onderwijs, 4624 CT Bergen op Zoom

Speciaal onderwijs

Stichting 'Het Driespan', 4873 AZ Etten-Leur
Stichting Kath. Prim. Onderw. Roosendaal, 4702 RG Roosendaal