Jordanlaan 3
3706 TE Zeist
www.jordanmlu.nl
T: 0306954708
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Onderwijssoort
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

HAVO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist, afdeling HAVO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie