Prof Cobbenhagenlaan 5
5037 DA Tilburg
www.theresialyceum.nl
T: 0134673738
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Rooms-Katholiek
Onderwijssoort
HAVO Basistoezicht
VWO Basistoezicht

HAVO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Theresialyceum in Tilburg, afdeling HAVO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie