Jan de Louterpad 5
1063 ME Amsterdam
T: 0204801048
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Onderwijssoort
PRO Basistoezicht

Praktijkonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Oecumenische school voor praktijkonderwijs Het Plein in Amsterdam, afdeling PRO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

Hieronder vindt u de actuele en historische overzichten van de onderwijsresultaten.
Download de technische toelichting onderwijsresultatenmodel 2019.

Actueel overzicht

Geen resultaten aanwezig

Historische overzichten

Geen resultaten aanwezig