Alexander Dumaslaan 7
1102 WD Amsterdam
www.dedreef.net
T: 0205195070
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Algemeen bijzonder
Onderwijssoort
PRO Basistoezicht

Praktijkonderwijs

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Kolom Praktijkcollege De Dreef in Amsterdam, afdeling PRO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

Hieronder vindt u de actuele en historische overzichten van de onderwijsresultaten.
Download de technische toelichting onderwijsresultatenmodel 2020.

Actueel overzicht

Geen resultaten aanwezig

Historische overzichten

Geen resultaten aanwezig