Eikenbussel 1
5689 AA Oirschot
www.voboscholen.nl
T: 0499582160

Deze vestiging is onderdeel van een school met 2 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Rooms-Katholiek
Onderwijssoort
VMBO B Basistoezicht
VMBO K Basistoezicht
VMBO (G)T Basistoezicht

VMBO B

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Kempenhorst College in Oirschot, afdeling VMBO B, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie

  • 28-11-2013: Basistoezicht
  • 16-07-2012: Basistoezicht
  • 06-07-2011: Basistoezicht
  • 23-11-2010: Basistoezicht