Verzetsstrijderslaan 220
9727 CK Groningen
www.wlg.nl
T: 0505262094
Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
VWO Goed

VWO

Goed

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, afdeling VWO, is goed.
Deze school voldoet aan de basiskwaliteit en daarmee aan de wettelijke eisen. Daarnaast stelt en behaalt de school eigen kwaliteitsdoelen op overtuigende wijze.


Schoolbestuur verantwoordelijk voor kwaliteit

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze school. De inspectie beoordeelt ieder schoolbestuur ten minste eens per vier jaar. Het oordeel van de inspectie over dit bestuur vindt u op de bestuurspagina Willem Lodewijk Gymnasium.

Toezichthistorie