Curieweg 25
3208 KJ Spijkenisse
www.scala.mw.penta.nl
T: 0181617588

Deze vestiging is onderdeel van een school met 5 vestigingen

Denominatie
Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Protestants-Christelijk
Onderwijssoort
VWO Basistoezicht

VWO

Basistoezicht

De kwaliteit van het onderwijs van vestiging PENTA college CSG Scala Molenwatering in Spijkenisse, afdeling VWO, is voldoende.
Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Toezichthistorie